•  

 • Sök på sidan


  Insändare: Vi behöver organisera oss för att förändra förskolans arbetsmiljö!

  - INSÄNDARE -

  Tråkigt att vi förskollärare inte ska kunna arbeta med det vi studerat till i 3,5 år på grund av för mycket administrativt arbete och brist på avsatt tid till planering och reflektion. Detta leder i sin tur leder till utmattning, sjukskrivningar och personalbrist. Det blir en ond cirkel, jag själv som varit förskollärare i två år har gått ner från en heltidtjänst till 90% och även det kan kännas för mycket då det vissa veckor blir mycket övertid.
  Utbildad personal orkar inte stanna kvar och det är brist över hela landet. I vissa kommuner tar politiker och chefer problematiken på allvar och inför avtal om sex timmars arbetsdag och fem timmar planering i veckan. Självklart sker det under påtryckning av vårdnadshavare och yrkesverksamma. Om vi organiserar oss tillsammans kan vi förändra verksamheten så vi slipper ta vikarietjänster och offra våra löner, bara för att orka med arbetsdagen!
  Jag vill uppmana alla yrkesverksamma inom förskolan och vårdnadshavare att gå med i förskoleupprorets fbgrupp och diskutera hur vi tillsammans kan organisera oss för att förändra förskolans arbetsmiljö!
  / Förskollärare


  I Stridsfonden finns just nu: 93090 kr

    93%

  Totalt har 181965 kr inkommit sedan starten av fonden varav 88875 kr har delats ut.
  Det nuvarande målet är att fonden skall förfoga över 100000 kr. De 93090 kr som nu finns tillgängligt i fonden motsvarar ca. 93% av detta mål.

  Kalendarium

  Nya aktiviteter ?r under planering!