•  

 • Sök på sidan
  Workers Memorial Day i Västerås »

  Löpsedel. Lördagen den 23 April höll Förbundet Arbetarsolidaritet en manifestation i Västerås för att uppmärksamma Workers Memorial Day och de arbetare som avlidit på jobbet eller till följd av arbete.

  Flygbladsutdelningar på flera orter »

  I samband med högtidlighållandet av Workers memorial day i april så lanserade som bekant förbundet en kampanj om dödsfallen och arbetsrelaterade sjukdomar till följd av det hårt uppskruvade arbetstempot och underbemanningen på arbetsplatserna. Det för kampanjen framtagna flygbladet “Dör vi av att arbeta?”, och andra av förbundets flygblad såsom information om Stridsfonden och om problemen och kampen inom vårdsektorn, har sedan under våren spridits av medlemmar i bland annat Malmö, Trelleborg, Svedala, Uppsala och Västerås.

  Vill du också sprida vårt material på din arbetsplats eller i ditt bostadsområde? Kontakta oss!

  Boksläpp: ”Slutsnackat” + Föreläsning + Workers Memorial Day + Fest! »

  Förbundet. Förbundet Arbetarsolidaritet bjuder in alla intresserade till en eftermiddag och kväll i Norrköping den 25 april på temat arbetsplatskamp. Evenemanget inleds med presentationen av den nya boken ”Slutsnackat” (Frances Tuuloskorpi), tätt följt av ett föredrag om organiseringen av bemanningsanställda (André Börvall). Framåt kvällen arrangerar vi en minnesstund för de som årligen dör till följd av sina arbeten (Workers Memoral Day) och avslutar med en liten fest.

  1 maj i Västerås

  Internationella kvinnodagen är en kampdag och en dag att fira

  Arbetare till Arbetare: Bussförare och deras förening prisas  I FOKUS

  Klasskampens historia i Sverige »

  Nyheter, I Fokus. Det första mötet i serien "Klasskampens historia i Sverige" gick av stapeln på ABF-huset i Stockholm under tisdagskvällen den 12 maj. Föredragsserien arrangeras av Förbundet Arbetarsolidaritet och Rött Forum. Ett trettiotal personer hade kommit för att lyssna och deltaga i den efterföljande diskussionen.

  I Stridsfonden finns just nu: 93090 kr

    93%

  Totalt har 181965 kr inkommit sedan starten av fonden varav 88875 kr har delats ut.
  Det nuvarande målet är att fonden skall förfoga över 100000 kr. De 93090 kr som nu finns tillgängligt i fonden motsvarar ca. 93% av detta mål.

  Kalendarium

  Nya aktiviteter ?r under planering!