•  

 • Sök på sidan
  Workers Memorial Day i Västerås »

  Löpsedel. Lördagen den 23 April höll Förbundet Arbetarsolidaritet en manifestation i Västerås för att uppmärksamma Workers Memorial Day och de arbetare som avlidit på jobbet eller till följd av arbete.

  Förbundet Arbetarsolidaritet vill härmed rikta vårt helhjärtade stöd till hamnarbetarna i Göteborgs hamn och för de krav och stridsåtgärder Hamnarbetarförbundet riktat mot arbetsköparen APM Terminals Gothenburg.

  Vi ser med ilska och bestörtning på de repressiva åtgärder arbetsköparen vidtagit för att försvåra för det starka och medvetna hamnarbetarkollektivet i Göteborgs hamn. Detta bland annat genom en generell ovilja att erkänna organisationen de berörda arbetarna valt att organisera sig i, samt avsiktligt försvårande av deras arbetsmiljöarbete och nu även medelst påtryckningar mot förtroendevalda genom indragande av betald facklig tid.
  I kölvattnet av detta ser vi också högljudda utspel från arbetsköparorganisationer där strejk- och föreningsrätten attackeras i grunden.

  Förbundet Arbetarsolidaritet har satt över en summa pengar som konfliktstöd till de kämpande hamnarbetarna, och kommer noga att följa och rapportera om hur kampen fortlöper.

  Fortsätt kämpa!

  På förbundsstyrelsens uppdrag,

  Sebastian Karlsson
  Ordförande
  Förbundet Arbetarsolidaritet

  Vill du stödja hamnarbetarnas kamp?

  - Gå in på Stöd hamnarbetarna i Göteborg och sprid deras aktuella material https://www.facebook.com/groups/112615883700/

  - Sätt in pengar på deras konto: bankgiro 177-9750 (märk bidraget med Konfliktstöd 2016).

  Boksläpp: ”Slutsnackat” + Föreläsning + Workers Memorial Day + Fest! »

  Förbundet. Förbundet Arbetarsolidaritet bjuder in alla intresserade till en eftermiddag och kväll i Norrköping den 25 april på temat arbetsplatskamp. Evenemanget inleds med presentationen av den nya boken ”Slutsnackat” (Frances Tuuloskorpi), tätt följt av ett föredrag om organiseringen av bemanningsanställda (André Börvall). Framåt kvällen arrangerar vi en minnesstund för de som årligen dör till följd av sina arbeten (Workers Memoral Day) och avslutar med en liten fest.

  Stöduttalande till skånska barnmorskor och sjuksköterskor

  Stöduttalande till undersköterskorna

  Flygbladsutdelningar på flera orter  I FOKUS

  Klasskampens historia i Sverige »

  Nyheter, I Fokus. Det första mötet i serien "Klasskampens historia i Sverige" gick av stapeln på ABF-huset i Stockholm under tisdagskvällen den 12 maj. Föredragsserien arrangeras av Förbundet Arbetarsolidaritet och Rött Forum. Ett trettiotal personer hade kommit för att lyssna och deltaga i den efterföljande diskussionen.

  I Stridsfonden finns just nu: 93090 kr

    93%

  Totalt har 181965 kr inkommit sedan starten av fonden varav 88875 kr har delats ut.
  Det nuvarande målet är att fonden skall förfoga över 100000 kr. De 93090 kr som nu finns tillgängligt i fonden motsvarar ca. 93% av detta mål.

  Kalendarium

  Nya aktiviteter ?r under planering!